ការបកប្រែអង់គ្លេសទួរគី - អង់គ្លេសបកប្រែទួរគី

សរសេរពាក្យដែលអ្នកចង់បកប្រែខាងក្រោមហើយចុចប៊ូតុងបកប្រែ។
យើងនឹងរកឃើញភាសាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។


ការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសចុងក្រោយ

ការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើន

ការផ្លាស់ប្តូរភាសាអង់គ្លេសចុងក្រោយ ១០

ទួរគី អង់គ្លេស
កម្រិត កម្រិត
ដើម្បីតម្រឹម ដើម្បីតម្រឹម
អ័រ អ័រ
ស្វា សត្វ​ស្វា
ឆ្នាំ ម្តាយ
រវាង នៃដប់
ទាក់ទង។ of
កុំប្រើឡានរបស់ខ្ញុំ កុំប្រើឡានរបស់ខ្ញុំ
កុំ​ជក់បារី កុំ​ជក់បារី
កុំនិយាយភាសាបារាំង កុំនិយាយភាសាបារាំង

គេហទំព័របកប្រែភាសាអង់គ្លេស

គេហទំព័រអាល់ខេក

សេវាកម្មបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបកប្រែហ្គូហ្គលនិងដោយហ្គឺរម៉ាយ។ លទ្ធផលដែលទទួលបានពីការបកប្រែមិនគួរត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសឬលទ្ធផលនៃការបកប្រែទេ។ ភាសាអង់គ្លេស - ទួរគីនិងទួរគី - ការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងដោយកុំព្យូទ័រ។ គេហទំព័ររបស់យើងនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលនៃការបកប្រែទេ។
ការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរក។ សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំណុចនេះ។