សំណួរប្រឡងអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្តើមសំណួរ Deutsch A1 សំណួរ

សំណួរប្រឡងអាល្លឺម៉ង់ hansi ធម្មតា ចាប់ផ្តើមសំណួរប្រឡង Deutsch A1

នៅទីនេះអ្នកអាចរកឃើញសំណួរនៃការប្រឡង Start Deutsch A1 ។មានរូបភាពនៅក្នុងឯកសារដែលអ្នកបានទាញយក។ រូបភាពទាំងនេះមានសំណួរដើមរួមបញ្ចូលទាំងសំណួរដែលមានរាង។

ក្រុម Almanx សូមជូនពរឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រលងរបស់អ្នក ...

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកកម្មវិធីសរសេរការឆ្លើយតប

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការ * វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *