សំណួរ UDS 2007 ខែតុលាសំណួរនិងចម្លើយរបស់អាល្លឺម៉ង់

UDS 2007 តុលា វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអាឡឺម៉ង់ UDS 2007 តុលា វិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពអាឡឺម៉ង់ UDS 2007 តុលា តេស្តវិទ្យាសាស្ត្រអាឡឺម៉ង់ និងចម្លើយរបស់ពួកគេ។ ឯកសារមានទម្រង់ជា PDF ។ ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Ösym ។ សំណួរ និងចម្លើយជាភាសា UDS អាឡឺម៉ង់ ស្ថិតនៅក្នុងថតតែមួយ ឈ្មោះឯកសារបង្ហាញថា ឯកសារណាជាឯកសារសំណួរ និងឯកសារមួយណាជាឯកសារចម្លើយ...

អាន​បន្ត

ល្បែងសិក្សានិងសរសេរវចនានុក្រមអាល្លឺម៉ង់

Almanca Kelime Oyunları. Almanca kelime yazma ve ezberleme oyunu Bu Almanca kelime öğrenme oyunumuzda ekranda yukarıdan aşağıya doğru inmekte olan bir sözcük göreceksiniz. Bu sözcüğü klavyeniz ile yazmanız gerekir. Her doğru harf için puan alacak, her yanlış harf içinse puan kaybedeceksiniz. Hem kelime öğrenecek hem de klavyeden yazma hızınızı ve…

អាន​បន្ត

សំនួរនិងចំលើយរបស់អាល្លឺម៉ង់

INTER UNIVERSITY BOARD សំណួរ និងចំលើយការប្រឡងភាសាបរទេសមាន UDS 2009 ខែមីនា វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអាឡឺម៉ង់ UDS 2009 ខែមីនា វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលអាឡឺម៉ង់ UDS 2009 ខែមីនា តេស្ត និងចម្លើយវិទ្យាសាស្ត្រអាឡឺម៉ង់។ ឯកសារមានទម្រង់ជា PDF ។ ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Ösym ។ សំណួរ និងចម្លើយនៅក្នុង UDS អាល្លឺម៉ង់គឺនៅក្នុងថតតែមួយ និងក្នុងតែមួយ…

អាន​បន្ត

ស្លាយពាក្យភាសាទួរគីរបស់អាល្លឺម៉ង់

Almanca Türkçe, Türkçe Almanca kelimeler Slaytı. Almanca kelimeler ve Türkçe anlamlarını görebileceğiniz bir slayt gösterisi. Bu java uygulamamızda Almanca kelimeleri ve karşılarında ise Türkçe anlamlarını göreceksiniz. Müzik eşliğinde Almanca kelime öğrenmeniz için tasarlanan uygulamamızın faydalı olmasını temenni ederiz. Bu uygulamanın mobil telefonlar için hazırlanan java versiyonu da sitemizde bulunmaktadır.Mobil oyunlarımıza ulaşmak…

អាន​បន្ត

សំណួរប្រព័ន្ធ Android អាល្លឺម៉ង់

almancax’tan bir ilk daha! TÜRKİYE’DE İLK VE TEK! ANDROİD AKILLI TELEFONLAR VE TABLETLER İÇİN ALMANCA BİLGİ YARIŞMASI UYGULAMAMIZ GÜNCELLENMİŞ OLUP İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almancax.bilgiyarismasi almancax ekibi olarak bir ilk ile daha karşınızdayız. Tüm Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve tabletler için tasarladığımız ALMANCA BİLGİ YARIŞMASI adlı uygulamamız Google Play…

អាន​បន្ត

ល្បែងវចនានុក្រមភាសាអាល្លឺម៉ង់

Almanca Kelime Tahmin ve Ezberleme Oyunu. almancax tarafından istifadenize sunulan güzel bir kelime öğrenme oyununu tanıtmak istiyoruz. Bu oyunumuzda size harflerinin sırası değiştirilmiş olarak Almanca kelimeler verilecek ve siz bu kelimelerin ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Örneğin almanca kelimesi alanmac şeklinde verilir, morgen kelimesi negrom şeklinde verilir ve sizden bu…

អាន​បន្ត

ការដឹងពីអត្ថន័យរបស់ហ្គេមអាល្លឺម៉ង់

almancax tarafından hazırlanan bu oyunumuza kelime futbolu adını verdik.Orta sahada size bir Almanca kelime veriliyor, sağ kalede ve sol kalede ise birer tane Türkçe kelime var, siz size verilen Almanca kelimenin anlamının hangi kaledeki kelime olduğunu bulacaksınız. Almanca kelime anlamını bilme, kelime öğrenme ve ezberleme oyunu Almanca kelime anlamını bilme…

អាន​បន្ត

រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងមេរៀនអាឡឺម៉ង់

Almanca Dersleri ile Kendi Kendine Almanca Öğrenme Uygulaması. almancax’tan yeni bir ANDROID uygulaması daha! Kendi kendine Almanca öğrenme uygulaması. UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ Android akıllı telefonu veya tableti olan herkesin yararlanabileceği bu uygulamamız ile herkes telefonunu götürdüğü her yerde Almanca öğrenebilecek. almancax tarafından hazırlanan Almanca dersleri ile kendi kendinize Almanca…

អាន​បន្ត