ដំបូន្មានសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនភាសាអាឡឺម៉ង់

ដំបូន្មានសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនភាសាអាឡឺម៉ង់ របៀបរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់ កន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្តើមរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់ របៀបរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់? ភាសាអាឡឺម៉ង់គឺជាមេរៀនមួយដែលមិនពិបាករៀននៅពេលអ្នករៀនចំណុចវេយ្យាករណ៍ចាំបាច់ និងទន្ទេញវាក្យសព្ទច្រើន។ អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​ថា​អ្នក​ពិត​ជា​ផ្ដោត​លើ​មុខ​វិជ្ជា​ហើយ​ធ្វើ​ការ​ដោយ​ការ​តាំង​ចិត្ត។ ត្រង់ចំណុចនេះ បើអ្នកផ្តោតលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ នោះអ្នកនឹងអាចបង្រួបបង្រួមនូវអ្វីដែលបានសិក្សា...

អាន​បន្ត

រៀនវិធីសាស្រ្តនិងវិធីអាឡឺម៉ង់

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីវិធីសាស្រ្តរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់ និងវិធីមួយចំនួនដើម្បីរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់។ ទោះបីជាការភ្ជាប់កិរិយាស័ព្ទ ពាក្យពហុវចនៈ និងភេទវេយ្យាករណ៍ ជួនកាលប្រកួតប្រជែងនឹងសិស្សភាសាបរទេសក៏ដោយ ការរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់ពិតជាមិនពិបាកនោះទេ។ ការ​អាច​រៀន​ភាសា​បាន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​គឺ​ជា​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​សមត្ថភាព​ទន្ទេញ​ចាំ​របស់​អ្នក។ វាកាន់តែរីករាយនៅពេលអ្នកទន្ទេញ...

អាន​បន្ត

ចម្លើយសៀវភៅសិក្សាភាសាអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់ទី ១១

សិស្សានុសិស្ស សូមអានអត្ថបទនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ ដែលជាការណែនាំសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សជាទីគោរព ដែលកំពុងស្វែងរកចម្លើយចំពោះសៀវភៅសិក្សាថ្នាក់ទី ១១ របស់អាល្លឺម៉ង់។ ព័ត៌មានដែលយើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកអំពីចម្លើយសៀវភៅសិក្សាអាឡឺម៉ង់ថ្នាក់ទី 11 ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងអត្ថបទដែលនៅសល់របស់យើង។ បន្តអានអត្ថបទរបស់យើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ អ្នក​ប្រហែល​ជា​កំពុង​សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់​ទី ១១ ហើយ​គ្រូ​អាល្លឺម៉ង់​របស់​អ្នក​នៅ​សាលា…

អាន​បន្ត

ចម្លើយសៀវភៅការងារអាឡឺម៉ង់ថ្នាក់ទី ១០

Merhaba, muhtemelen bir lisede 10. sınıfta eğitim görüyorsunuz ve Almanca 10. sınıf çalışma kitabı cevapları araması yaparak bir şekilde bu sayfaya ulaştınız. Sizi tebrik ederiz. En doğru cevaplar burada. 10. Sınıf Almanca Alıştırma Kitabı Cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. En doğru cevaplar buradadır. Tabii ki başka web sitelerinde de karşınıza…

អាន​បន្ត

ចម្លើយសៀវភៅការងារអាឡឺម៉ង់ថ្នាក់ទី ១០

យើងសូមណែនាំថា ខ្លឹមសារនេះ ដែលយើងបានរៀបចំសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យដែលស្វែងរកចម្លើយសៀវភៅលំហាត់ថ្នាក់ទី 9 របស់អាល្លឺម៉ង់ ត្រូវអានដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយសិស្សរួមរបស់យើង។ ចម្លើយសៀវភៅការងារអាឡឺម៉ង់ថ្នាក់ទី 9 ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងអត្ថបទដែលនៅសល់របស់យើង។ ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺនៅទីនេះ។ ជា​ការ​ពិត​ណាស់ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​សៀវភៅ​ការងារ​អាឡឺម៉ង់​ថ្នាក់​ទី​៩​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ឆ្វេង​និង​ស្ដាំ...

អាន​បន្ត

ចម្លើយសៀវភៅសិក្សាភាសាអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់ទី ១១

Almanca 10. sınıf ders kitabı cevapları araması yapan öğrencilere yönelik olarak hazırladığımız bu içeriğin faydalı olmasını temenni ediyoruz. 10. Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. Şimdi lütfen yazımızı dikkatlice okuyunuz. Muhtemelen 10. sınıfta eğitim görüyorsunuz ve okulda Almanca Öğretmeniniz size bir ödev verdi. Eğer durum buysa size…

អាន​បន្ត

ចម្លើយសៀវភៅសិក្សាភាសាអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់ទី ១១

សិស្សានុសិស្សជាទីគោរព ទំព័រនេះដែលអ្នកបានអានត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពិសេសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលស្វែងរកចម្លើយតាមសៀវភៅសិក្សាអាឡឺម៉ង់ថ្នាក់ទី 9 នៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ចម្លើយសៀវភៅសិក្សាថ្នាក់ទី 9 របស់អាឡឺម៉ង់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងអត្ថបទដែលនៅសល់របស់យើង។ ឥឡូវអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ នៅពេលដែលគ្រូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់របស់អ្នកផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកិច្ចការមួយ អ្នកគួរតែរៀបចំកិច្ចការនេះដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអ្នកបានរៀននៅក្នុងមេរៀនអាល្លឺម៉ង់។

អាន​បន្ត

ចម្លើយសៀវភៅសិក្សាអាឡឺម៉ង់

Değerli öğrenci arkadaşlar, Almanca ders kitabı cevapları ya da Almanca çalışma kitabı cevapları araması yaparak bu sayfaya ulaştınız. Belki de bir Almanca ödeviniz var ve onunla ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Almanca ders kitabı cevaplarını en doğru şekilde bu sayfada bulacaksınız. Aşağıdaki uyarılarımızı dikkatlice okuyup Almanca ders kitabı cevapları ya da Almanca…

អាន​បន្ត

Konjunktiv ២ Übungen

Almanca Konjunktiv 2 Übungen adlı konumuz almancax forumlarından derlenmiştir. almancax üyeleri tarafından hazırlanmıştır. İstifadenize sunarız.   Bilden Sie Konjunktiv -11 Sätze! (Achten Sie auf die Zeiten!) Beispiel: Hans ist heute nicht gekommen. (= Hans bugün gelmedi.) — Ich wäre heute gekommen. (Ben -onun yerinde olsaydım – bugün gelirdim.) 1. Atilla fährt nach…

អាន​បន្ត

ភេហ្វិក - ប៊ុនហ្គេន

Almanca Perfekt übungen. Aşağıdaki fiillerin perfekt çekimlerini inceleyiniz ve kendi kendinize bu fiilleri Almanca cümlelerin içinde kullanınız.   brennen brannte [brennte] gebrannt bringen brachte (brachte) gebracht denken dachte (dachte) gedacht dingen dingte [dang] gedungen dreschen (du drischst, er drischt; drisch!) drosch (drösche) gedroschen dringen drang (dränge) gedrungen dürfen (ich darf,…

អាន​បន្ត

វិធីដើម្បីទន្ទេញពាក្យអាឡឺម៉ង់

Bu makalemizde Almanca kelimeler nasıl ezberlenir? Almanca kelime ezberleme yollarından bahsedeceğiz. Almanca ve öğrenilmeye çalışılan diğer yabancı dillerde ulaşılmak istenilen ilk hedef genel olarak olabildiğince fazla kelime öğrenmektir. Bu noktada devreye giren kelimelerin ezberlenmesi yöntemi ile öğrenimin gerçekleşmesi olmaktadır. Almanca öğrenmek ve yabancı dil öğreniminde daha ileri seviyelere ulaşmak isteyenlerin…

អាន​បន្ត

ចម្លើយសៀវភៅការងារអាឡឺម៉ង់ថ្នាក់ទី ១០

Merhaba, muhtemelen bir lisede 11. sınıfta eğitim görüyorsunuz ve Almanca 11. sınıf çalışma kitabı cevapları araması yaparak bir şekilde bu sayfaya ulaştınız. Sizi tebrik ederiz. En doğru cevaplar burada. 11. Sınıf Almanca Alıştırma Kitabı Cevapları yazımızın devamında yer almaktadır. En doğru cevaplar buradadır. Tabii ki başka web sitelerinde de karşınıza…

អាន​បន្ត

នាឡិកាម៉ាកអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញ

នាឡិកាអាឡឺម៉ង់ ថ្នាក់ទី 8 ទី 9 ថ្នាក់ទី 10 នាឡិកាអាឡឺម៉ង់ជាមួយនឹងរូបភាពការពន្យល់មេរៀន មិត្តភក្តិជាទីគោរព យើងបានពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនៃនាឡិកាអាឡឺម៉ង់ជាច្រើនដងនៅក្នុងមេរៀនមុនរបស់យើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ប្រសិនបើអ្នកចង់អានការពន្យល់លម្អិតនិងលម្អិត នៃនាឡិកាអាឡឺម៉ង់ មុននឹងបង្ហាញប្រធានបទនៃនាឡិកាអាឡឺម៉ង់ សូមអានខាងក្រោម ចុចលើតំណភ្ជាប់៖ ការពន្យល់អំពីនាឡិកាជាភាសាអាឡឺម៉ង់ អំពីនាឡិកាជាភាសាអាឡឺម៉ង់…

អាន​បន្ត

លេខអាល្លឺម៉ង់និងលំហាត់លេខអាល្លឺម៉ង់

លំហាត់ និងឧទាហរណ៍លើលេខអាឡឺម៉ង់។ យើងបានសិក្សាមុខវិជ្ជាលេខនៅក្នុងមេរៀនមុនរបស់យើង។ នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីលេខអាឡឺម៉ង់ និងជួយអ្នកពង្រឹងប្រធានបទនេះ។ ដំបូង ចូរយើងចងចាំលេខតូចម្តងទៀត ហើយបន្ទាប់មកពិចារណាចំនួនធំជាង និងកុំផ្លិច។ ប្រសិនបើអ្នកអានអាឡឺម៉ង់ទាំងអស់ពីសូន្យដល់រាប់លាន…

អាន​បន្ត

ឃ្លាសំណួរអាឡឺម៉ង់គឺអ៊ីដាស - លំហាត់

Almanca soru cümleleri, was ist das, Almanca basit soru cümlesi alıştırmalar. Değerli arkadaşlar, daha önceki derslerimizde Almanca basit soru cümlelerini görmüştük, “was ist das” cümlesi bildiğiniz gibi “bu nedir” anlamına gelmekteydi. Şimdi was ist das ile ilgili birkaç alıştırma yapalım. Aşağıdaki cümleleri çözününüz. 1. Was ist das? (die Fenster) _____________________…

អាន​បន្ត

លំហាត់ប្រាណជាមួយប្រសព្វគ្នារបស់អាឡឺម៉ង់

Almanca artikeller, artikeller ile ilgili alıştırmalar, belirli artikeller der das die, belirsiz artikeller ein, eine. Değerli arkadaşlar daha önceki birçok dersimizde Almanca belirli artikelleri ve belirsiz artikelleri görmüş ve birçok örnekler vermiştik. Daha önceki derslerimizde Almanca sıfat tamlamalarını da görmüş ve sıfat tamlamalarında meydana gelen artikel değişikliklerini açıklamıştık. Şimdi Almanca…

អាន​បន្ត

សាលាអាល្លឺម៉ង់និងថ្នាក់រៀន

Almanca Okulumuz Almanca Okul ve Sınıf Eşyaları Aşağıdaki görselde Almanca Okulumuz Almanca Okul ve Sınıf Eşyaları yer almaktadır. Değerli arkadaşlar sitemizde bulunan benzer bir derste de Almanca okul eşyaları ve Almanca sınıf eşyaları hem artikelleri hem de çoğulları ile birlikte gösterilmiştir, dilerseniz o konumuzu da inceleyebilirsiniz. Almanca okul eşyaları ile…

អាន​បន្ត

លំហាត់និងលំហាត់ភាសាអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់ទី ៩ ទាក់ទងនឹងអត្ថបទ

អត្ថបទអាឡឺម៉ង់ der-das-die អត្ថបទច្បាស់លាស់ និងលំហាត់អាឡឺម៉ង់លើអត្ថបទច្បាស់លាស់។ មិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់ យើងបានឃើញ និងពន្យល់អត្ថបទភាសាអាឡឺម៉ង់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងមេរៀនមុនរបស់យើង។ អ្នកអាចចូលមើលមេរៀនដែលមានសំណួរដោយស្វែងរកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញដោយសង្ខេប មានអត្ថបទបីជាភាសាអាឡឺម៉ង់៖ der, das និង die ។ ជាទូទៅ;…

អាន​បន្ត

Akkusativ, អាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ - ការបង្រៀននិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ

Almanca ismin i hali (Akkusativ) konu anlatımı ve 9. sınıflar için alıştırmalar. Değerli arkadaşlar, bundan önceki derslerimizde Almanca ismin i hali, e hali ve in halini görmüştük. Dilerseniz Almanca ismin -i halini tekrar hatırlayalım. Almanca’da isimler artikelleri değiştirilmek suretiyle -i haline getirilirler. Artikeller ise şu şekilde değiştirilirler: Artikeli “der” olan…

អាន​បន្ត

នាឡិកាម៉ាកអាល្លឺម៉ង់

Almanca saatler (die Uhrzeit) ile ilgili alıştırmalar. Daha önceki derslerimizde Almanca saatler konusunu detaylıca ele almıştık. Almanca saatin soruluşunu, saatlerin söylenişini, Almanca’da buçuklu saatleri, tam saatleri ve çeyrekli saatleri detaylıca anlatmış ve örneklerle pekiştirmiştik. Şimdi sizler için hazırlamış olduğumuz Almanca saatler alıştırma görselini inceleyerek görselde yer alan saatlerin kaçı gösterdiğini…

អាន​បន្ត

អត្ថបទកំណត់ដោយអាឡឺម៉ង់ ein និង eine - លំហាត់

Almanca belirsiz artikeller, ein-eine, kein-keine, Almanca belirsiz artikeller ile ilgili alıştırmalar. Değerli arkadaşlar, Almanca gramer derslerimizde Almanca’da belirsiz artikelleri görmüştük. Bildiğiniz gibi Almanca’da ein ve eine olmak üzere iki tane belirsiz artikelimiz vardı. Bunlardan ein artikeli, der ve das artikelleri yerine kullanılıyordu, eine artikeli ise die artikelinin yerini tutuyordu. Kein…

អាន​បន្ត