មេរៀនអាឡឺម៉ង់សំរាប់ថ្នាក់ទី ១០

និស្សិតជាទីស្រឡាញ់មានមេរៀនអាឡឺម៉ង់រាប់រយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកយើងបានដាក់មេរៀនទាំងនេះសម្រាប់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យហើយចែកវាទៅជាថ្នាក់។ យើងបានចាត់ថ្នាក់មេរៀនអាឡឺម៉ង់របស់យើងដែលបានរៀបចំស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាជាតិដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី ៩ និងបានរាយខាងក្រោម។


តើលេខអាឡឺម៉ង់ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់មែនទេ?

ចុច, រៀនលេខអាឡឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល 10 នាទី!

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃមេរៀនអាឡឺម៉ង់របស់យើងដែលបានបង្ហាញដល់សិស្សថ្នាក់ទី ៩ ទូទាំងប្រទេស។ បញ្ជីឯកតាអាឡឺម៉ង់ខាងក្រោមមានលំដាប់ពីសាមញ្ញទៅពិបាក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលំដាប់លំដោយនៃប្រធានបទអាចខុសគ្នានៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាអាឡឺម៉ង់និងសៀវភៅបន្ថែមមួយចំនួន។

លើសពីនេះទៀតខណៈពេលដែលមេរៀនអាឡឺម៉ង់កំពុងត្រូវបានបង្រៀនលំដាប់លំដោយនៃគ្រឿងអាចប្រែប្រួលទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំរបស់គ្រូដែលចូលរៀនមេរៀនអាឡឺម៉ង់។

មុខតំណែងដែលបង្ហាញជាទូទៅដល់ថ្នាក់ទី ៩ ក្នុងប្រទេសទួរគីរួមមានប៉ុន្តែមិនអាចដំណើរការបានខ្លះតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គ្រូអាឡឺម៉ង់ឬអាចបន្ថែមជាឯកតាដាច់ពីគ្នាដែលកែច្នៃអង្គភាពខ្លះអាចអនុញ្ញាតិអោយថ្នាក់ទី ១០ ដល់ថ្នាក់បន្ទាប់។

មេរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់ទី ៩

ការសួរសុខទុក្ខនិងលេខកូដណែនាំខ្លួនឯងរបស់អាឡឺម៉ង់

លំនាំនិយាយទូទៅនៅអាល្លឺម៉ង់

លំនាំនៃការសន្ទនាទូទៅជាភាសាអាឡឺម៉ង់

ប្រយោគលាការស្វាគមន៍របស់អាឡឺម៉ង់

ពាក្យអាល្លឺម៉ង់

លេខអាល្លឺម៉ង់

ពណ៌អាឡឺម៉ង់

អាឡាតាំងអាល្លឺម៉ង់

ថ្ងៃអាឡឺម៉ង់

អាឡឺម៉ង់អាឡឺម៉ង់រដូវអាឡឺម៉ង់

អក្ខរក្រមអាឡឺម៉ង់

ភាសាអាល្លឺម៉ង់ល្អ

អាល់ទិកអាល្លឺម៉ង់

អត្ថបទជាក់លាក់របស់ដាយដាសស្លាប់ជាភាសាអាឡឺម៉ង់

អាល្លឺម៉ង់តើអាយដាស?

បាឋកថាប្រាសាក់អាល្លឺម៉ង់

បច្ចេកទេសគំរូអាល្លឺម៉ង់

អាល្លឺម៉ង់ Akkusativ

សមាជិកគ្រួសារអាល្លឺម៉ង់

នាឡិកាដៃអាល្លឺម៉ង់

ទោសអាល្លឺម៉ង់

ក្លូសពហុអាឡឺម៉ង់

ទោសអាល្លឺម៉ង់អវិជ្ជមាន

ក្លូសសំណួរអាឡឺម៉ង់

ផ្លែឈើអាឡឺម៉ង់

បន្លែអាឡឺម៉ង់

ចំណូលចិត្តអាល្លឺម៉ង់

និស្សិតជាទីស្រឡាញ់យោងតាមកម្មវិធីសិក្សាអប់រំជាតិប្រធានបទដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងមេរៀនអាឡឺម៉ង់នៅថ្នាក់ទី ៩ មានដូចខាងលើ។ យើងសូមជូនពរឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមេរៀនអាឡឺម៉ង់របស់អ្នក។

សេវាកម្មបកប្រែភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងចាប់ផ្តើម។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ការបកប្រែ​ភាសាអង់គ្លេស

នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ យើងបានរកឃើញប្រធានបទខាងក្រោមមិន: យើងតែងតែព្យាយាមផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានទាន់សម័យ។ អត្ថបទដែលអ្នកកំពុងអាននេះត្រូវបានសរសេរដំបូងប្រហែល 1 ឆ្នាំមុន នៅថ្ងៃទី 08 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ហើយអត្ថបទនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។

ខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រធានបទចៃដន្យសម្រាប់អ្នក ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រធានបទសំណាងរបស់អ្នក។ តើអ្នកចង់អានមួយណា?


តំណភ្ជាប់ដែលបានឧបត្ថម្ភ